← Zpět

Odjezdy a další informace - ost

Tábor se bude konat ve Starém Městě pod Sněžníkem od 15.7.2023 do 29.7.2023.

V sobotu 29.7.2023 bude den, kdy si můžete tábor prohlédnout a vyzvednout děti od 8:00 do 10:00. Pokud nebudete moci děti sami odvézt, dopravíme je po domluvě do Olomouce.

Prosíme, abyste dětem nebalili mobilní telefony, během tábora je zakázáno je používat. Pokud se chcete informovat o stavu dítěte, můžete kontaktovat vůdce tábora nebo jeho zástupce, nejlépe ve večerních hodinách.

Při balení se prosím nepřehánějte se sladkostmi a pochutinami. Jídelníček je pestrý a vyvážený, zahrnuje i sladká jídla. Veškeré pochutiny budou vybrány a uloženy mimo stany, a děti k nim budou mít přístup pouze v poledním klidu. Pokud chcete dětem něco přibalit “na přilepšenou”, vyberte trvanlivé, teplu odolné potraviny, zabalte je do plastové pevně uzavíratelné a podepsané krabičky.

V sobotu 15.7.2023 v 7:30 se prosím dostavte s kufry a batohy na Skautský dům pro odevzdání. Zavazadla je nutné řádně zabezpečit. Do těchto zavazadel nedávejte žádné potraviny, které by se mohly zkazit nebo znečistit obsah. Pro vaše dítě připravte malý batůžek s občerstvením, pitím, kšiltovkou a pláštěnkou na cestu.

Sraz proběhne 15.7.2023 v 7:30 na Skautském domě, kde všichni budou mít na sobě oddílové tričko. Prosíme, abyste při srazu odevzdali potvrzení o bezinfekčnosti spolu se zdravotní dokumentací (očkovací průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny – může být kopie) a vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (prosíme o letošní verzi). Pokud vaše dítě užívá léky, přineste je včetně originálního balení a příbalového letáku, jelikož platí platná vyhláška a není možné poslat pouze jedno “platíčko” tablet. Poté se celá skupina přesune na vlak. Odjezd vlaku je 8:56.

Letní tábor Junáka OST Jméno, příjmení, Poste restante Staré Město pod Sněžníkem, 78832

Vůdce tábora: Vít Mišák (Vítek) – 606250544
Zástupce vůdce tábora: Václav Stodůlka (Stody) – 608460821

Tým:
Zdravotnice: Tereza Šlechtová
Hospodářka: Kačka Staňková
Etapová hra: Martin Kubis – Turek
Program: Vendula Burgetová – Wendy, Zuzana Stodůlková – Zuzička

Stáhni mě v PDF