Hodnoty skautingu

Kamarádi z prvních výprav a táborů jsou často ti, se kterými dítě žije
i celé dospívání. Podobné hodnoty a netradiční zážitky totiž opravdu spojují. Člověk získá pocit, že někam patří.

Akční hry, společné výpravy a noční bojovky udržují celoživotní
hravost, zvídavost a zápal.

Být ve skautu znamená hodně se toho naučit a hodně dovedností a znalostí uplatnit. Spolu s tím přirozeně roste důvěra ve vlastní
schopnosti.

Skaut mladé lidi učí získávat potřebné informace a vyhodnocovat je. A také nebát se rozhodnout a vykročit.

Zkušení vedoucí, chytře postavené hry a hodnoty založené na
respektu a zodpovědnosti dětem pomáhají poznávat, co je správné,
a podle toho se chovat.